Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Haberler

ARTVİN CAMİLİ GORGİT TABİAT KORUMA ALANI

Mart 13, 2020

Avrupa ve Orta Asya'yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük doğal yaşlı orman ekosistemlerine burada rastlanmaktadır.Ortamdaki ağaçların her biri anıt anıt ağaç niteliğindedir. Biyosfer Rezerv Alanına sahip olup, Biyolojik Çeşitlilik açısından zengindir. Saf Kafkas Arı Irkı için gen koruma havzasıdır.