Skip Navigation LinksAltındere Vadisi Milli Parkı

TRABZON

ADI

:

ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI

İLİ

:

TRABZON

İLAN TARİHİ

:

1987

ALANI

:

4800 ha.

ULAŞIM               : Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon ili Maçka ilçesi sınırları içerisinde yer alan Altındere Vadisi Milli Parkı, Trabzon il merkezine 48 km. Maçka ilçe merkezine18 km., en yakın yerleşim yeri olan Coşandere Köyü Maçka ilçesine 2 km, Altındere Köyü ise 17 km. uzaklıktadır.  

                         Sumela Manastırına en yakın noktaya ulaşan araç yolundan sonra tüm Milli Park içerisinde yer alan yayla ve orman yolları sanat yapılı, yol kaplaması olarak stabilize veya ham yol özelliklerinde olup, 64,3 km. orman yolu ve 2605 km. uzunluğunda yayla patikası bulunmaktadır.

KAYNAKDEĞERLERİ  : Alanın tamamı Devlet ormanıdır. Halk tarafından yüzlerce yıldan beri mera olarak kullanılan iskan alanları ile otlak alanları, Mera Kanununa tabidir. Halkın mera olarak kullanım hakkı olup, tapulu özel arazi yoktur. Mera iskan yerlerinin bazıları ormanlık alanı bitişiğinde bulunmaktadır. Sümela Manastırı’nın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olup, geçici olarak Turizm ve Kültür Bakanlığına tahsis edilmiştir (Mevcut sahamızın içerisinde kalan Manastır ve çevresindeki toplam 2788.37 m2’lik alan Vakıflar Genel Müdürlüğünün tapulu yeridir). Milli Park alanının 909.5 hektarı orman ve orman içi açıklık, 3812 hektarı mera ve 78.5 hektarı da iskan alanı olmak üzere toplam 4800 hektardır.

                       AltındereVadisi Milli Park ekosisteminde Karasal Ekosistem ve Sucul Ekosistem olmak üzere iki ana ekosistem tipi yer almaktadır. Karasal Ekosistem kendi içerisinde Orman Ekosistemi ve Sub-Alpin ve Alpin Ekosistem olarak iki alt ekosisteme ayrılırken, Sucul Ekosistemi, Milli Park alanı içerisinde durgun su ekosistemi olmadığından, sadece Akarsu Ekosistemi şeklinde bir alt ekosistem değerlendirilmektedir.

                        Altındere Vadisi Milli Parkı’nda yer alan Sumela Manastırı tarihi ve arkeolojik bir kaynak değer olarak çok önemli bir değerdir. Milli Park alanı içerisinde yer alan bu manastıra halk “Meryem Ana Manastırı “ demekte olup, eski adı ise Sumela’dır.Meryem (Panaghia) adına kurulan bu manastırın, Grekçe Sumela adının esasını, kara, siyah, karanlık anlamlarına gelen “melas” kelimesinden geldiği söylenmektedir.

                        Milli Park alanında yer alan Sumela Manastırı, bu adı tarihte ancak Trabzon Komnenos’ları döneminde ortaya çıkmaktadır. Esas itibarıyla tüm Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve özellikle de Trabzon ve çevresinde irili ufaklı bu tür dini mabetler bulunmakla birlikte, bunlar içerisinde en heybetlisi ve peyzaj itibariyle de en önemlisi Sumela Manastırı’dır. Sumela Manastırı  Osmanlılar döneminde gösterdiği gelişmeler ile muazzam bir tesis halini almıştır.

                        Manastır, Türk beylikleri ile yakın ve girift temasları bulunan Trabzon Komnenosları’ndan III.Alexios (1349-1390) tarafından kurulmuştur.

                       Milli Park sahası içerisinde 135 bitki, 43 memeli hayvan ve 184 kuş, 181 böcek, 9 amfibi, 12 sürüngen ve 10 balık türünün yaşadığı tespit edilmiştir.

AKTİVİTELER      : Altındere Vadisi Milli Parkı, Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Trabzon ilinin en önemli çekim noktasıdır. Yılda yaklaşık 350.000’i aşkın kişi Milli Parkı ziyaret etmektedir. Temel algılama ögesi Sumela Manastırı başta olmak üzere kültürel değerlerdir. Özellikle orman, vadi ve akarsu peyzajlarının hakim olduğu kırsal rekreasyon alanları, doğal ve coğrafik yapının elverdiği ölçüde trekking, kampçılık, tırmanma, sportif balık avcılığı, doğa araştırması, bilimsel çalışmalar vb. eylemler için yoğun olarak kullanılmaktadır. Milli Park doğa algılama, inceleme, yürüyüş, kültürel değerleri anlama ve algılama gibi bir çok eyleme olanak tanıyan kaynak değerlere sahiptir. Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde İdareye ait toplam 32 yatak kapasiteli 7 bungalov, 8 yatak kapasiteli sosyal tesis mevcuttur.

İLETİŞİM

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12.BölgeMüdürlüğü,

 

 

Trabzon  Şube Müdürlüğü : 0 462 230 89 52

 

 

Altındere Vadisi Milli Park Şefliği : Tel: 0 462 531 10 61

 

  1. altındere (5)
  2. altındere (4)
  3. altındere (3)
  4. altındere (2)
  5. altındere (1)